Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VITAL NATURTERAPI

NATURMEDISINSK BEHANDLING TILPASSET DEG

Jeg heter

BeateSkogstrand

Heilpraktiker MNNH reg.

Jeg kan tilby deg PROGNOS helseanalyse, Bioresonans allergitest og BICOM allergibehandling, Vitamin/mineral test, Fotzone etter Ersdalmetoden, Homeopati, Reiki-healing, Øreakupunktur, Kost- og ernærings veiledning, homotoxikologi mm

Heilpraktiker, HP, er den tyske tittelen på en naturmedisiner som er godkjent av det offentlige helsevesen i Tyskland til yrkesmessig utøvelse av naturmedisin.

Heilpraktiker er sidestilt med lege i det tyske, offentlige helsesystemet.

Tittelen er EU godkjent.

Jeg har 4,5 års utdannelse fra Naturheilschule Skandinavia med medisinske grunnfag: Anatomi, fysiologi, biokjemi, patofysiologi/sykdomslære og

hovedfag: Homøopati og fotzoneterapi; Ersdal-metoden.

I tillegg kommer støttefag som:

Phytoterapi (legende planter og urter), Bachs blomstermedisin, Øreakupunktur, kost og ernæring/vitaminer og mineraler, hydroterapi, biokjemi-Schüsslers cellesalter, homotoxikologi og Sanum.

Målet er å hindre eller å redusere helsesvikt.